پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

آهنگ شنیدنی!

 • آمانیتا موسکاریا🍄
 • پنجشنبه ۱۰ اسفند ۹۶
 • ۱۷:۰۰

آمادم برا له کردن قولام زیر پام آمادم

برا یه خوابه ناب آمادم برایه غرق شدن تو آب آمادم

آمادم بگم همه چی تموم

یه حسی نظرم رو برش میگردون

اخممو جمش میکرد آمادم برا پرش تو کم عمق

قول میدم قول میشکنم من همونم که موندش عقب

همونم که دورش زدن اون بازنده که بردیش منم

فرو کن تو اون کله ی خالیت

مهم نی چقدر با چه دستته زاری

میندازم خودمو از پنجره پایین با خودمو خدا یه عکس سه تایی

بین آسونترین راه یا قشنگترین راه کدوم

لامپ اتاقت یا ماه کدوم خوب یا افتضاح

اگه فکر گنده داری پاشو که روح میده گل به قالی

اعتماد کن به پشت خالیت کاری نکردن یا اشتباه

باز میگی چرا تند گاز میری وقتی هیچی اونی که دوست داشتنی نیس

چرا آماده ای برا باختن چجوری اینقد زود وا میدی

یعنی همینی که هست کافی یعنی سهمت همین قد از بازی

یعنی اینجایی که فقط باشی قبل ما چی بود بعد از ما چی

آمادم برا هر چی تو کلمه آمادم آمادم برا لایه منگنه آمادم

پای حرفام وایسادم آدم شدم وقتشه کلی شایدو باید کنم

هر چی نیستم جا کرد تو من پختم خودمو تو آشپزخونش

حالم اونقدرام تعریفی نیست ولی ما مثه جوونی میگذریم ما

تو نمیدازیم دلیل شریجه امی دلیل پیشرویم دلیل شیر فهمیم

چون مشکل هست هیچکس نیس تو تنها تو این کوچه ها تا دیر وقت ریسکی

په یا میگیری از دیکتت بیست یه یه روز میفهمی که دیگه دیر کردی

مهم الان به بعده نه از الان به قبل تو نه سنگ بنداز نه برام بجنگ

کی سری که درد نمیکردو پارچه بست

بساز نرقص دست بساز برقص

به این رخ رنگ گج آب بزن آره

دو روزه و دوتا کارت زرد هر غلطی میکنی خوب باش

مهم از الان به بعده نه از الان به قبل

مهم از الان به بعده نه از الان به قبل آره

چی عاشقت کرد باش براش از بولوک سیمانی سفت تر

من از خودم از قصه ام چون قسمت تنم نمیکنه لباس بهتر

 • نمایش : ۳۹
 • همیشه همینطور نمی ماند
  یک روز که تصورش را نمی کنی
  جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
  و تازه رها شده ای از بند آرزو
  از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
  چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
  چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
  مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
  ٩٦/٨/١٧
  _________________
  وقتی رفتی تا آخر برو...
  وقتی ماندی تا آخر بمان...
  این تن، خسته است...
  از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
  ۹۷/۲/۶
  کلمات کلیدی
  موضوعات