پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

آنچه هرگز شرح نتوان کرد یعنی حال من…

 • آمانیتا موسکاریا🍄
 • يكشنبه ۱۳ اسفند ۹۶
 • ۱۰:۲۸

‏پرسید چگونه‌ای؟

‏گفت: چگونه باشد حال قومی که در دریا باشند

‏و کشتی بشکند و هر یک بر تخته‌ای بمانند؟

‏گفتند: صعب باشد

‏گفت: حال من هم چنین است...

 • نمایش : ۳۵
 • همیشه همینطور نمی ماند
  یک روز که تصورش را نمی کنی
  جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
  و تازه رها شده ای از بند آرزو
  از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
  چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
  چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
  مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
  ٩٦/٨/١٧
  _________________
  وقتی رفتی تا آخر برو...
  وقتی ماندی تا آخر بمان...
  این تن، خسته است...
  از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
  ۹۷/۲/۶
  کلمات کلیدی
  موضوعات