پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
_________________
وقتی رفتی تا آخر برو...
وقتی ماندی تا آخر بمان...
این تن، خسته است...
از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
۹۷/۲/۶

کلمات کلیدی

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد…

پنجشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۵۲ ب.ظ

پروردگار من...

اگر تکیه گاهم تو نباشی

بسیار زودتر از آنچه که در تصور آید ، فرو میریزم...

مهربانا

قلبم را آنچنان متغیر کن

که دنیا را دمی بی تو نخواهم

و بال پروازم ده تا همچون پروانه ها‌ سبکبار باشم

و ترجمان عشق تو گردم ...

پروردگارا

حالم را آنچنان کن

برای رضای تو

انصاف بورزم و مهربانی کنم

و بندگانت را چون نشان خلقت از تو دارند ، شایسته اکرام بدانم...

موافقین ۸ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۱۷
آمانیتا موسکاریا🍄