پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد…

 • آمانیتا موسکاریا🍄
 • پنجشنبه ۱۷ اسفند ۹۶
 • ۱۵:۵۲

پروردگار من...

اگر تکیه گاهم تو نباشی

بسیار زودتر از آنچه که در تصور آید ، فرو میریزم...

مهربانا

قلبم را آنچنان متغیر کن

که دنیا را دمی بی تو نخواهم

و بال پروازم ده تا همچون پروانه ها‌ سبکبار باشم

و ترجمان عشق تو گردم ...

پروردگارا

حالم را آنچنان کن

برای رضای تو

انصاف بورزم و مهربانی کنم

و بندگانت را چون نشان خلقت از تو دارند ، شایسته اکرام بدانم...

 • نمایش : ۴۲
 • همیشه همینطور نمی ماند
  یک روز که تصورش را نمی کنی
  جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
  و تازه رها شده ای از بند آرزو
  از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
  چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
  چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
  مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
  ٩٦/٨/١٧
  _________________
  وقتی رفتی تا آخر برو...
  وقتی ماندی تا آخر بمان...
  این تن، خسته است...
  از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
  ۹۷/۲/۶
  کلمات کلیدی
  موضوعات