پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
_________________
وقتی رفتی تا آخر برو...
وقتی ماندی تا آخر بمان...
این تن، خسته است...
از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
۹۷/۲/۶

کلمات کلیدی

من از نزدیک بودن های دور میترسم...

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ق.ظ

ترسیدن یعنی هنوز یه چیزایی برای از دست دادن داری.

.

.

.

.

.

یعنی هنوز هم چیزی برای از دست دادن دارم؟ منهای اون یک فقره؟!

باشه قبول اون هم از دست میدم!

دیگه چی میخوای؟

موافقین ۹ مخالفین ۰ ۹۷/۰۱/۰۵
آمانیتا موسکاریا🍄