پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

من از نزدیک بودن های دور میترسم...

 • آمانیتا موسکاریا🍄
 • يكشنبه ۵ فروردين ۹۷
 • ۰۱:۳۳

ترسیدن یعنی هنوز یه چیزایی برای از دست دادن داری.

.

.

.

.

.

یعنی هنوز هم چیزی برای از دست دادن دارم؟ منهای اون یک فقره؟!

باشه قبول اون هم از دست میدم!

دیگه چی میخوای؟

 • نمایش : ۳۶
 • همیشه همینطور نمی ماند
  یک روز که تصورش را نمی کنی
  جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
  و تازه رها شده ای از بند آرزو
  از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
  چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
  چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
  مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
  ٩٦/٨/١٧
  _________________
  وقتی رفتی تا آخر برو...
  وقتی ماندی تا آخر بمان...
  این تن، خسته است...
  از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
  ۹۷/۲/۶
  کلمات کلیدی
  موضوعات