پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

?failiure

 • آمانیتا موسکاریا🍄
 • دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۹۷
 • ۱۸:۱۶

"?And you ask "What if I fall 

?Oh but my darling, what if you fly


 • نمایش : ۳۷
 • همیشه همینطور نمی ماند
  یک روز که تصورش را نمی کنی
  جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
  و تازه رها شده ای از بند آرزو
  از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
  چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
  چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
  مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
  ٩٦/٨/١٧
  _________________
  وقتی رفتی تا آخر برو...
  وقتی ماندی تا آخر بمان...
  این تن، خسته است...
  از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
  ۹۷/۲/۶
  کلمات کلیدی
  موضوعات