پرسپکتیو های مهتاب

هشـدار که آرامـش ما را نخـراشـی!

چه کسم من؟

• یا ناقص الکمالیم، یا کامل القصورات…

• در جست و جوی هدف، در میانه ی راه عاشقی… [و الحق راه آن دراز و بی پایان یافتم، سراسر مخاوف و مضایق…]

• هنردوستِ بی هنر…

• شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران…

همیشه همینطور نمی ماند
یک روز که تصورش را نمی کنی
جایی که در خواب هم ندیدی لحظه ای که به هیچ چیز فکر نمی کنی
و تازه رها شده ای از بند آرزو
از جانب پروردگار دریافت خواهی کرد
چیزی فراتر از آنچه در طلبش بودی
چیزی ارزشمندتر و دلپذیرتر!
مطمئن باش در چنین روزی خوشحال تر خواهی بود...
٩٦/٨/١٧
_________________
وقتی رفتی تا آخر برو...
وقتی ماندی تا آخر بمان...
این تن، خسته است...
از نیمه رفتن ها، از نیمه ماندن ها...
۹۷/۲/۶
آخرین مطالب
آرشیو مطالب